„Matematyczny Bzik” ciągle trwa!

Uczestnicy projektu wzięli się nawet za POGODĘ. Problemy dotyczące zjawisk pogodowych twórczo były rozwiązywane w zespołach zadaniowych.

Projekt jest finansowany z Fundacji mBanku.