„Na tropie ZŁOTEGO” – pozalekcyjne zajęcia w ramach projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat!”

 

Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom jaką drogę przebyła nasza waluta i jaki ma wpływ na nasze codzienne życie.

Pod czujnym okiem prowadzących, uczestnicy zajęć przygotowali  „drzewa genealogiczne”, na których przedstawili etapy ewolucji polskiej waluty od jej odrodzenia do czasów współczesnych.

Oto efekty ich pracy zespołowej.