ZŁOTY na językach” – audycja 1 przygotowana przez redakcję szkolnego radiowęzła „GIT” w ramach projektu „Polski ZŁOTY ma sto lat!”