Rekrutacje uczniów 2019/2020

pdf ikona Zarządzenie nr 3/19

pdf ikonaZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/19

pdf ikonaKarta zgłoszenia dziecka do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego