Szkoła Podstawowa w Liczu

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Uczniowie klasy VI naszej szkoły wzięli udział w Szkoleniu online dla Młodych Wolontariuszy projektu „Granie na ekranie”.

Podczas spotkania dowiedzieli się, jak grać w gry cyfrowe, aby przynosiły nam korzyści i pomagały w rozwoju, a także, jak uniknąć negatywnych konsekwencji zaangażowania w taką rozrywkę.

Teraz ich zadaniem będzie dzielenie się pozyskaną wiedzą ze swoim najbliższym otoczeniem oraz społecznością szkolną. Pomocą będzie służyła szkolna koordynatorka projektu p. Olga Buczkowska, a szkolni wolontariusze projektu to: Zuzanna Matyla, Monika Wasiniak, Wiktoria Reda i Karol Banaś.

Powodzenia

PROJEKT BADAWCZO-EDUKACYJNY “GRANIE NA EKRANIE”

Celem tego projektu jest  zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego grania.

Projekt realizowany jest przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, organizatora akcji oraz Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”, partnera głównego.  Projekt otrzymał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nasza szkoła dołączyła do projektu edukacyjnego „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO” (SOC) realizowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Projekt wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w procesie edukacji.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

  • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
  • udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
  • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
  • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
  • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
  • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
  • certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, tj. punkt 4 (Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.) oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA&t=9s

Gościmy

Odwiedza nas 189 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
417948

Ścieżka powrotu