Szkoła Podstawowa w Liczu

POWIŚLE I KWIDZYN WE WSPOMNIENIACH

Innowacja pedagogiczna pt. Powiśle i Kwidzyn we wspomnieniach przeznaczona jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego działającego w Szkole Podstawowej w Liczu. W innowacji ważne stało się uwzględnienie dorobku kulturalnego oraz historycznego najbliższej okolicy na podstawie dostępnych źródeł – wspomnień, pamiętników, fotografii. Wielu uczniów zainteresowanych jest historią regionalną oraz środowiskiem z którego sami pochodzą. Program jest zatem przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać przeszłość Powiśla i Ziemi Kwidzyńskiej, przeszłość zachowaną we wspomnieniach starszych pokoleń. Dzięki innowacji uczniowie mają możliwość gromadzenia materiałów mówiących o minionych losach naszej małej ojczyzny oraz udziału w konkursach historycznych z zakresu historii regionalnej. Powiśle i Kwidzyn we wspomnieniach to program, którego priorytetem jest przybliżenie przeszłości poprzez przedmiot praktycznego odtwarzania zachowanych wspomnień. Tutaj na szczególną uwagę zasługują wspomnienia powiślańskich działaczy plebiscytowych z 1920 roku, które stały się inspiracją do napisania innowacji. Uczestnicy zajęć zapoznają się więc z historią Polaków walczących o granice odrodzonej Rzeczpospolitej; odnoszą się do takich wartości jak ofiarność, współpraca, solidarność altruizm, patriotyzm, szacunek dla tradycji.

I. Cele innowacji

 • Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań historią Powiśla;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi zjawiskami i problemami historycznymi Powiśla;
 • Analizowanie różnych źródeł historycznych;
 • Poszukiwanie, gromadzenie oraz porządkowanie zebranych informacji i materiałów dotyczących historii regionalnej;
 • Tworzenie prac związanych z tematyką innowacji pedagogicznej (prezentacji, projektów, wywiadów, drzew genealogicznych);
 • Przygotowanie uczniów do konkursu o tematyce historycznej dotyczącej historii Ziemi Kwidzyńskiej oraz Dolnego Powiśla;
 • Organizacja konkursu wiedzy historycznej pt. Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym;
 • Aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w różnych imprezach o charakterze historycznym;
 • Uczenie patriotyzmu, poszanowania dla historii, kultury, tradycji;
 • Kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych;
 • Poznawanie zabytków historycznych i zmian w architekturze miejskiej na podstawie dostępnych źródeł;
 • Poznanie osób zasłużonych dla środowiska lokalnego;
 • Współpraca z instytucjami kultury znajdującymi się w regionie Kwidzyna.

Program innowacji pedagogicznej „Kolorowy świat emocji”

Podsumowanie
Realizacja programu przyczyniła się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez kształtowanie uważnego myślenia, budowania pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. Celem programu było rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Zrealizowane zostały działania mające na celu rozwijanie i wzmacnianie następujących umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw: optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, życzliwości, wdzięczności i odwagi w snuciu marzeń.

Czytaj więcej: Program...

Zdobyliśmy tytuł Naukowej Szkoły Ignacego

12 czerwca 2019r. członkowie Szkolnego Koła EduAktywacja wyruszyli do Warszawy na Galę Ignacego, gdzie odebrali nagrodę dla najlepszego koła naukowego w województwie pomorskim.
Ta nagroda to 8000,00 złotych!!!
Nasi młodzi naukowcy, korzystając z okazji, zwiedzili również Warszawę.
Koło EduAktywacja działało w ramach projektu „Być jak Ignacy”.
Opiekę nad 6-osobową grupą szkolnych bohaterów nauki sprawowała Pani Dorota Szul.

Czytaj więcej: ...

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „KoderJunior - Szkoła Mistrzów Programowania"

Celem projektu CODER JUNIOR było rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, wdrażania elementów nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
Zajęcia nie tylko rozwijały logiczne myślenie i umiejętności matematyczne, pobudzały wyobraźnię i kreatywność, ale także wpływały korzystnie na rozwój fizyczny – koordynację ruchową i lateralizację. Podczas zajęć dzieci uczyły się współpracy w grupie i w parach, wspólnie wykonując zadania. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych 12 tygodni prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach.
Dzięki programowi szkoła zyskała tablety i nowoczesne narzędzia edukacyjnie (gra Scottie Go Edu!, roboty Edison, język programowania Scratch Junior).
Uczniowie klas I i II uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych – poza szkołą – w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zadowoleniem zarówno dla uczniów jak i prowadzących je nauczycieli.

Czytaj więcej: ...

Sprawozdanie z ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – Szkoła Podstawowa w Liczu

7 czerwca 2019 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy po raz drugi ogólnopolską akcję czytelniczą „Jak nie czytam, jak czytam”. O godz. 10.00 zebraliśmy się na korytarzu 2 piętra, aby móc „pobyć” z książką. Do akcji przyłączyli się uczniowie kl. 3 gimnazjum, młodsze klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci z przedszkola. Gimnazjaliści wybrali fragmenty różnych książek tj. bajki, baśnie, opowiadania, legendy, a także książki fantastyczne, a następnie głośno czytali. Po wspólnym czytaniu przeprowadzili quiz dla najmłodszych. Dzieci uważnie słuchały, ponieważ fantastycznie odpowiadały na zadawane im pytania. Swoje postępy w czytaniu świetnie zaprezentowała nam klasa I, dzieci przygotowały swoje opowiadania i czytały wszystkim tu obecnym. Po wspólnym czytaniu przyszedł czas na indywidualny kontakt z książką i samodzielne czytanie, każdy uczeń mógł wybrać sobie książkę i ją poczytać.
Powyższe przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i dobrą zabawą, dlatego nadal zamierzamy kontynuować takiego rodzaju akcje czytelnicze.

Czytaj więcej: ...

WARSZTATY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Z „LACROIX ELECTRONICS”

4 czerwca uczniowie gimnazjum i klasy VIII wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez firmę elektroniczną oraz uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Kwidzyna. Po krótkim szkoleniu teoretycznym młodzież konstruowała z klocków „Lego Mindstorms” - przez 5 godzin - swoje roboty wg instrukcji, którą otrzymali w wersji elektronicznej. Robot miał zadziałać!! Udało się … Na zakończenie stworzone roboty stoczyły między sobą walki! Najlepszy okazał się robot drużyny ROBOKOP w składzie Jakub Gruza, Filip Kęcik, Szymon Laut. Gratulujemy! Warsztaty odbyły się w ramach projektu „SZKOŁA BLISKA PRACY”.

 

Czytaj więcej: ...

„Berberysu i głogu ma smak…”

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, poniżej zamieszczamy relację z naszej akcji tworzenia ogrodu przyjaznego dla ptaków. Mimo niesprzyjającej aury, udało nam się znaleźć odpowiedni moment i zasadziliśmy krzewy porzeczki, berberysu i kaliny.
Was też zachęcamy do tworzenia ogrodów z myślą o naszych skrzydlatych sąsiadach. Przy niewielkim nakładzie czasu, pracy i środków finansowych można stworzyć im całkiem przyjemny kącik. A wystarczy na przykład posadzić w ogrodzie krzew berberysu, głogu, jarzębiny, jałowca, rokitnika, czeremchy zwyczajnej, bzu czarnego, dzikiej róży, tarniny lub późne odmiany jabłoni. Tworząc ogród, starajmy się pamiętać również o tym, by sadzić gatunki rodzime, nie obce, które coraz częściej stanowią zagrożenie dla naszego środowiska. Atrakcyjne dla ptaków będą również gęste żywopłoty i pnącza, gdzie będą mogły się skryć. Świerki zwyczajne, modrzewie, cisy i jałowce na pewno okażą się pomocnymi do kształtowania miejsc lęgowych.
A latem, które zbliża się do nas wielkimi krokami, ptaki będą nam wdzięczne za udostępnienie odrobiny świeżej wody, ulokowanej najlepiej w płaskim naczyniu, w miejscu niedostępnym dla ostrych kocich pazurków.

Czytaj więcej: ...

EKIPA CHRUMASA w najmłodszych klasach

Uczniowie klasy I, II oraz IV i V naszej szkoły rozpoczęli cykl zajęć i warsztatów prozdrowotnych pt. „Ekipa Chrumasa”. Projekt jest głównym elementem kampanii promującej program „Owoce i warzywa w szkole”. W zabawny sposób pokazuje obecność programu w życiu szkoły i zachęca dzieci oraz ich rodziców do zdrowego odżywiania. Projekt prezentuje serial składający się z pięciu kilkuminutowych odcinków, opowiadających m.in. o roli rodziców w programie, pochodzeniu owoców i warzyw, obecności programu w szkole oraz wpływie wczesnej edukacji na przyszłe wybory dzieci w zakresie żywienia.
W minionym tygodniu dzieci, pod opieką pani pedagog, zapoznały się z bohaterami projektu – nawet pięknie narysowali Chrumasa, Mee, Uchala, Stracha na Wróble oraz dyskutowali i dzieli się swoją wiedzą na temat pochodzenia warzyw, owoców i mleka w naszym życiu. Było ciekawie i wesoło!

Czytaj więcej: EKIPA...

Program dla szkół

„Program dla szkół” to unijny program realizowany w naszej szkole w II semestrze obecnego  roku szkolnego. Program polega na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.  W nowym programie szkolnym uczestniczą  dzieci  z  klas I–V szkół podstawowych.

Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Więcej informacji na http://programdlaszkol.org/

Innowacja pedagogiczna „Kolorowy świat emocji”

Innowacja pedagogiczna „Kolorowy świat emocji”. dla dzieci przejawiających trudności wychowawcze . Adresatami są uczniowie klasy I, u których zaobserwowano stałe i wyraźne zachowania społeczne nie do przyjęcia dla innych oraz uciążliwe dla nich samych. Program ten powstał z potrzeby niesienia pomocy dzieciom bardzo energicznym, nadpobudliwym, z przejawami agresji w zachowaniu, niestabilnym emocjonalnie, sprawiającym kłopoty sobie i innym w domu, w szkole i poza nią, ale także dla tych, którym, na co dzień brakuje odwagi, by pewnie kroczyć w trudnej rzeczywistości.

Cele terapeutyczne

- stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;
- budowanie pozytywnego obrazu siebie;
- zwiększenie poczucia własnej wartości;
- zaspokojenie potrzeby bycie ważnym.

Cele edukacyjne

- wzajemne poznanie się, integracja grupy;
- wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia;
- ustalenie reguł i norm grupowych;
- nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;
- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
- rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych;
- uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać;
- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;

Cele rozwojowe –   oznaczają   one    nabywanie    podczas    zajęć   umiejętności  społecznych przydatnych w  radzeniu  sobie  z  posiadanymi  problemami,  które  służyć   będą   jego rozwojowi społecznemu i osobistemu i będzie to:
- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
- poznanie własnej podatności na wpływy innych osób;
- rozwijanie koncentracji uwagi;
- rozwijanie twórczego myślenia;
- zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi;
- tworzenie wspólnych prac;
- analiza ćwiczonych umiejętności;
- rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się;
- odczuwanie radości z wykonanego zadania.

No i zaczęło się!!!

Po pierwszych żurawiach, czajkach i intensywnym przelocie gęsi w końcu pojawiły się tak długo wyczekiwane przez wszystkich BOCIANY! Co prawda, nasz ostatni klubowy spacer nie przyniósł obserwacji tego gatunku, ale za to okazało się, że na swoje stare „śmieci” wróciła nasza lokalna kania ruda. Nie bez powodu piszemy „śmieci”. Niewiele osób wie, że gniazdo tego dość rzadkiego gatunku ptaka szponiastego (liczebność par w Polsce, według Komitetu Ochrony Orłów, szacuje się na jedynie 1000-1500 par) składa się ze śmieci właśnie! Nie brakuje w nim starych ubrań, sznurków, gazet i innych, tym podobnych bibelotów ;-)
Oprócz kani rudej widzieliśmy również dorodnego samca bażanta (w gwarze myśliwskiej zwanego kogutem), 2 kosy, uwijające się z nanoszeniem materiału budulcowego sroczki, słyszeliśmy także dość licznie wróble, mazurki, dzięcioła zielonego (który wcale nie kuje w pniach drzew, a żeruje na ziemi w poszukiwaniu mrówek) i sierpówki. Niestety, tym razem nie udało się zaobserwować herbowego bielika (Gosiu, masz oko dobrze zapowiadającego się obserwatora przyrody), ale w najbliższym czasie wrażeń nie zabraknie, gdyż planujemy wzbogacić szkolny ogród gatunkami krzewów „ptako-lubnych” ;-) Czekajcie na fotorelację!

Źródło foto1 (kania ruda): www.wikipedia.pl

Źródło foto2 (dzięcioł zielony): www.wikipedia.pl

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
22336

Ścieżka powrotu