Szkoła Podstawowa w Liczu

POWIŚLE I KWIDZYN WE WSPOMNIENIACH

Innowacja pedagogiczna pt. Powiśle i Kwidzyn we wspomnieniach przeznaczona jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego działającego w Szkole Podstawowej w Liczu. W innowacji ważne stało się uwzględnienie dorobku kulturalnego oraz historycznego najbliższej okolicy na podstawie dostępnych źródeł – wspomnień, pamiętników, fotografii. Wielu uczniów zainteresowanych jest historią regionalną oraz środowiskiem z którego sami pochodzą. Program jest zatem przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać przeszłość Powiśla i Ziemi Kwidzyńskiej, przeszłość zachowaną we wspomnieniach starszych pokoleń. Dzięki innowacji uczniowie mają możliwość gromadzenia materiałów mówiących o minionych losach naszej małej ojczyzny oraz udziału w konkursach historycznych z zakresu historii regionalnej. Powiśle i Kwidzyn we wspomnieniach to program, którego priorytetem jest przybliżenie przeszłości poprzez przedmiot praktycznego odtwarzania zachowanych wspomnień. Tutaj na szczególną uwagę zasługują wspomnienia powiślańskich działaczy plebiscytowych z 1920 roku, które stały się inspiracją do napisania innowacji. Uczestnicy zajęć zapoznają się więc z historią Polaków walczących o granice odrodzonej Rzeczpospolitej; odnoszą się do takich wartości jak ofiarność, współpraca, solidarność altruizm, patriotyzm, szacunek dla tradycji.

I. Cele innowacji

 • Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań historią Powiśla;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi zjawiskami i problemami historycznymi Powiśla;
 • Analizowanie różnych źródeł historycznych;
 • Poszukiwanie, gromadzenie oraz porządkowanie zebranych informacji i materiałów dotyczących historii regionalnej;
 • Tworzenie prac związanych z tematyką innowacji pedagogicznej (prezentacji, projektów, wywiadów, drzew genealogicznych);
 • Przygotowanie uczniów do konkursu o tematyce historycznej dotyczącej historii Ziemi Kwidzyńskiej oraz Dolnego Powiśla;
 • Organizacja konkursu wiedzy historycznej pt. Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym;
 • Aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w różnych imprezach o charakterze historycznym;
 • Uczenie patriotyzmu, poszanowania dla historii, kultury, tradycji;
 • Kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych;
 • Poznawanie zabytków historycznych i zmian w architekturze miejskiej na podstawie dostępnych źródeł;
 • Poznanie osób zasłużonych dla środowiska lokalnego;
 • Współpraca z instytucjami kultury znajdującymi się w regionie Kwidzyna.

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
359384

Ścieżka powrotu