Wykaz podręczników

Wykaz podręczników edukacja wczesnoszkolna

Wydawnictwo WSiP
Nowi Tropiciele- Podręczniki kl.I (cz. 1-5) Nr. dopuszczenia MEN: 815/1/2017
Nowi Tropiciele- Karty pracy kl.I (cz. 1-5) Nr. dopuszczenia MEN: 815/2/2017
Nowi Tropiciele- Karty matematyczne kl.I (cz. 1-5) Nr. dopuszczenia MEN: 815/4/2017

Cykl Nowi Tropiciele do klasy 2

Tytuł

Autorzy

Numer

 

Nowi Tropiciele cz.1

A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

815/2/2018

Nowi Tropiciele cz.2

Nowi Tropiciele cz.3

Nowi Tropiciele cz.4

815/4/2018

Nowi Tropiciele cz.5

„Program edukacji wczesnoszkolnej” dla klas 1–3 szkoły podstawowej autorstwa prof. dr hab. Jadwigi Hanisz