NAGRODA - BON DLA WOLONTARIUSZY

Z radością informujemy, że Kapituła konkursu pn. “Bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności w woj. pomoskim” pozytywnie rozpatrzyła wniosek naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza “Nadzieja” i przyznała Wolontariuszom bon w maksymalnej kwocie 1.000 zł.

Serdecznie gratulujemy :) W najbliższym czasie Klub zrealizuje kilka ciekawych działań edukacyjnych! Operatorem konkursu jest Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Gdańsku. Dziękujemy za docenienie i zauważenie naszej wiejskiej szkoły!

Celem konkursu jest:

  • promocja kompetencji wolontariuszy oraz umożliwienie im rozwoju pasji i zainteresowań,
  • decenienie najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy,
  • promocja wolontariatu.
  • A WIĘC WOLONTARIUSZE TO KOLEJNE WYZWANIE DLA NAS! DZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ POMAGANIA ...

Wolontariat dzieci i młodzieży

Zakończył się w większości “zdalny” rok szkolny dla naszych Wolontariuszy małych i dużych. Podsumowaliśmy swoje działania w tym roku i uznaliśmy, że było ich naprawdę sporo :) mimo trwającej pandemii. Na Wolontariuszy zawsze można liczyć! To wspaniałe empatyczne osoby!

W akcji “Odkręcam, zbieram, pomagam” wyróżniły się w semestrze II klasy 1-3 :) Wśród nich są Mistrzowie pomagania chorym dzieciom. To Szymon Wójcik z kl. 1 oraz Mateusz Pietrzyk z kl.2.

Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za wzorowe postawy pomocy drugiemu człowiekowi z naszego pobliskiego terenu i tym z odległych krajów globalnego Południa!
Jesteście Wielcy:)

Dziękujemy!

Dzień zakończenia roku szkolnego to czas podziękowań dla kadry pedagogicznej za ich poświęcenie i trud wychowawczy. W ostatnim czasie poczuliśmy wyjątkowo silnie, że szkoła to nie tylko lekcje, ale przede wszystkim relacje. Dlatego z tej okazji Szkolny Klub Wolontariusza „Nadzieja” zaprosił po raz pierwszy w szkole klasę VI wraz z Panią wychowawczynią do wypróbowania nowego sposobu na okazywanie wdzięczności. Otóż zrealizowali oni wspólnie akcję Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc.

Uczniowie, uczennice oraz ich rodzice odpowiednio wcześniej otrzymali informację, aby zamiast kupować kwiaty i czekoladki, zaangażowali się w pomaganie! Poza tym klasa VI została wprowadzona w temat pomocy humanitarnej i sytuację w Somalii w ramach programu „Wiem i działam”.

Mieszkańcy i mieszkanki tego afrykańskiego kraju od dłuższego czasu zmagają się z trudnymi warunkami bytowymi. Katastrofa klimatyczna te warunki jeszcze bardziej pogarsza. Długotrwałe susze i gwałtowne powodzie oraz wieloletni konflikt prowadzą do przemieszczania się ludzi i problemami z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, takich jak woda, jedzenie lub schronienie.

Razem mogliśmy ich wesprzeć!

Młodym ludziom z klasy 6 oraz Oskarowi, Olivierowi i kilku nauczycielom udało się solidarnie pomóc innym oraz wspólnie nauczyć się czym jest pomoc humanitarna.
Zebrana do skarbonki kwota w dniu 25.06.br. to 201 zł. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na działania Polskiej Akcji Humanitarnej w Somalii.

Wielkie dzięki za tą świetną lekcję pomagania w praktyce!

IX SZKOLNA EDYCJA PRZEGLĄDU PASJI I TALENTÓW „TERAZ TY” - Mam talent

Udało się! Po raz dziewiąty odbył się Przegląd pasji i talentów uczniów naszej szkoły :) Ilość uczestników przerosła oczekiwania organizatorów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, ich rodziców i wychowawców na specjalnie przygotowanej scenie zaprezentowało się 40 uczestników! Pasje uczniów są różnorakie: od śpiewu, tańca, teatru, akrobacji, rysowania, archeologii, pieczenia tortów, gry na pianinie po jazdę konno, na rolkach, rowerze, fotografowanie, piłkę nożną oraz dinozaury... Tak trzymać! Każdy zasłużył na dyplom oraz medal MAM TALENT!

Szkoła to nie tylko lekcje! Szkoła z Pasją umożliwia uczniom prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych. Uczy współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej i wolotariatu! Pasja jest jak motor napędzający człowieka – umożliwia realizację wspaniałych, ciekawych zadań.

Prawdziwi pasjonaci SĄ SZCZĘŚLIWI, gdy mogą realizować swoje zainteresowania. NIE MUSZĄ sztucznie poprawiać sobie nastroju różnymi używkami, NIE TRWONIĄ CZASU na zachowania ryzykowne.

Jeżeli ktoś nie odnalazł jeszcze swojego hobby to jedyne, co powinien teraz zrobić, to znaleźć je jak najszybciej! Znaleźć coś, co uskrzydli i da radość z życia!

Gratulujemy wszystkim wspaniałym uczestnikom Przeglądu! Pielęgnujcie swoje pasje i spełniajcie marzenia :) Zachowajcie Trzeźwy Umysł!

Spotkanie szkolnych talentów było świetną zabawą i rozrywką dla społeczności szkolnej po powrocie ze zdalnego nauczania. Działanie zostało zrealizowane przy wsparciu Urzędu Gminy Kwidzyn.