AED

NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI GOTOWY DO DZIAŁANIA!

21 września 2022r., jak co roku, uczniowie naszej szkoły wybrali Radę Samorządu Uczniowskiego na rok 2022/2023.

Sześciu kandydatów zaprezentowało swój program wyborczy.
Wszystkim wystąpieniom przysłuchiwali się Pan Dyrektor oraz przedstawiciele klas I-VIII.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok 2022/2023 wybrano:

  • Przewodnicząca: ZUZANNA MATYLA
  • Zastępcy: WIKTORIA REDA, ANTEK SIENIEK
  • Sekretarz: KUBA OPALACH

29. Akcja Sprzątanie świata - Polska

„Czas powiedzieć więc głośno i wyraźnie:
wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze;
te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka.

Jak co roku, w trzeci weekend września, nasza szkoła włączyła się do Akcji Sprzątania Świata. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacji ekologicznej po czym wyruszyli  w teren, by go posprzątać. Działania związane z akcją prowadzone były we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia.

„O Akcji Sprzątanie świata - Polska

Akcja Clean up the World swój początek wzięła od sprzątania Australii.  W 1993 roku, jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod  patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym roku Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym Kraju pod nazwą Sprzątanie świata - Polska. Od 1994 roku w Akcji Sprzątanie świata - Polska wzięło łącznie udział ponad 20 milionów osób. Na świecie, rokrocznie uczestniczy w Clean up The World blisko 40 milionów wolontariuszy. Akcja odbywa się w każdy trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm, instytucji w posprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci. Od początku Akcję w Polsce koordynuje Fundacja Nasza Ziemia.”

*Źródło: informacja prasowa Fundacji Nasza Ziemia

Czytaj więcej...