Historia szkoły

„TU KAŻDY SWOJE MIEJSCE MIAŁ.

TU RADOŚĆ I ŚMIECH

NAUKA I ŚPIEW

TU POZNALIŚMY ŻYCIA SMAK...”

SZKOŁA PODSTAWOWA 1945 -1999

         Historia szkoły w Liczu sięga roku 1945, kiedy po zakończeniu działań wojennych na tym terenie przystąpiono do otwierania polskich szkół. Rok szkolny 1945/1946 rozpoczął się 4 września w małym, nieprzystosowanym do pracy szkolnej, budynku, natomiast religia odbywała się w budynkach prywatnych.

         Pierwszym kierownikiem sześcioklasowej szkoły został Józef Derlatka. Uczniowie pochodzili z Liczna (od 1949 Licze) oraz z kilku okolicznych wsi: Brandowa, Paczkowa, Jurandowa, a od 1962 roku również z Ośna. Warunki, w jakich uczyły się dzieci, były bardzo skromne: 3 sale lekcyjne, brak pomocy dydaktycznych. W trzecim roku nauki w szkole uczyło się już 120 uczniów i pracowało 3 nauczycieli. Przybywało też sprzętu oraz pomocy dydaktycznych.

         Od roku szkolnego 1948/1949 do 1965/1966 szkoła podstawowa była szkołą 7- letnią. We wrześniu 1949 roku szkoła otrzymała pierwszy odbiornik radiowy. W kronice odnotowano nawet jego cenę – 40 000 zł. Aby zdobyć fundusze na zakup sprzętu (np. liczydeł), w szkole organizowano koncerty, przedstawienia i inne imprezy, na których uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia.

         Od 1955 roku funkcję kierownika szkoły pełnił Stefan Malinowski. W tym czasie pracowało już 4 nauczycieli. Początkowo klasy kończące szkołę były bardzo nieliczne, np. w 1959 roku szkołę ukończyło 6 uczniów, a w 1960 -  dziewięciu. Warto zauważyć, że klasa pierwsza liczyła wówczas 38 osób. Przedłużenie nauki w szkole podstawowej do lat 8 nastąpiło w myśl Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Od roku szkolnego 1961/62 przez kolejne 9 lat, ze względu na dużą liczbę uczniów, lekcje odbywały się w budynku szkolnym – Licze nr 6 -  (klasy młodsze) i w pałacu (klasy starsze).

         We wrześniu 1962 roku kierownikiem został Władysław Hiszczyński, nauczyciel tej szkoły od 1955 roku. Klasy w tym czasie były liczne, w każdej uczyło się ponad 20 uczniów, dlatego też wprowadzono dwuzmianowość. Lata sześćdziesiąte obfitowały w różnego typu zajęcia pozalekcyjne. Działała drużyna harcerska, Liga Ochrony Przyrody, powstał sklepik szkolny i zespół sportowy liczący ponad 30 członków. Mimo braku sali gimnastycznej szkoła odnosiła liczne sukcesy na turniejach piłki ręcznej. Drużyna dziewcząt pod opieką W. Hiszczyńskiego trzykrotnie zdobyła I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim o Puchar „Głosu Wybrzeża” drużyn wiejskich. Czołowymi zawodniczkami były wówczas Alina Wojtaś, Maria Kondratowicz i Eugenia Siwak.

        W 1967 roku po raz pierwszy szkołę opuścili absolwenci 8 klasy – 10 osób. Ogółem w tym czasie było już 193 uczniów i sześciu nauczycieli. W styczniu 1970 roku szkoła została przeniesiona do  nowego dwupiętrowego budynku (Licze 34), w którym znajduje się do chwili obecnej. Budynek mieścił 8 sal lekcyjnych, toalety, świetlicę z zapleczem kuchennym, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i bibliotekę. Wszystkie klasopracownie zostały wyposażone w nowoczesne w tamtych czasach pomoce dydaktyczne. Wśród cenniejszych warto wymienić: telewizor, radia, magnetofony, rzutniki, projektor filmowy oraz gramofon.

        W starym budynku szkolnym po kilku latach zostało utworzone przedszkole. We wcześniejszych latach mieściło się  ono w pałacu, potem w budynku gminnym. Od roku 1971 funkcję dyrektora szkoły pełnił Gustaw Rylski, od 1974 Bogusław Kwiatecki, od 1982 Marek Wawryniuk, a od 1987 Janina Hiszczyńska. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych szczególne osiągnięcia odnosili tenisiści stołowi, których trenerem był Marek Wawryniuk. Beata Stachura, Agnieszka Wawrzyniak, Jowita Wawryniuk,  Lidia Kwiatecka, Jacek Jajkowski, Monika Jędrych oraz  Dariusz Litwin zajmowali czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim. Agnieszka Wawrzyniak zakwalifikowała się do Igrzysk Makroregionu Pomorskiego, a Lidia Kwiatecka zajęła II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu.

       W 1996 roku szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia.  7 czerwca 1996 roku z inicjatywy dyrektor Janiny Hiszczyńskiej  odbył się zjazd absolwentów i nauczycieli. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. W tym samym roku do użytku zostało oddane nowe skrzydło szkoły, w którym mieszczą się m.in. sala gimnastyczna,  dwie sale lekcyjne, gabinet pedagoga i pielęgniarki, szatnie, magazyn sprzętu sportowego, łazienki oraz duży hol. W 1990 roku wraz ze zmianami ustrojowymi po ponad 30 latach powróciły do szkoły lekcje religii, a zamiast obowiązkowego języka rosyjskiego uczniowie zaczęli uczyć się języka angielskiego. W roku szkolnym 1994/95 w szkole utworzono oddział przedszkolny, tzw. „0”. Sześciolatki chodziły do naszej szkoły przez kolejne 4 lata, czyli do roku szkolnego 1997/98.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ I GIMNAZJUM 1999 - 2017

         Reforma systemu oświaty z 1999 roku wprowadziła zmianę struktury szkolnictwa: podział na  6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Z tego powodu 1 września 1999 roku w Liczu powstał Zespół Szkół. Klasy I-III szkoły podstawowej zostały przeniesione do szkoły w Rakowcu, w Liczu pozostały klasy IV, V, VI i VIII szkoły podstawowej oraz powstały klasy gimnazjalne: Ia, Ib, i Ic. Uczniowie dojeżdżali do szkoły  z kilkunastu okolicznych miejscowości: Bronna, Ośna, Szadowa, Gilwy, Dubiela, Brachlewa, Baldramu, Tychnów, Podzamcza, Rakowca i Pawlic.

         Po dwóch latach Zespół Szkół przekształcił się w Gimnazjum, które stało się  nowoczesną, dobrze wyposażoną szkołą z pracownią komputerową i językową. W roku 1999 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji ZRÓBMY TO SAMI, w ramach której powstały: boisko, bieżnia (obwód 142 m) oraz skocznia do skoku w dal obok budynku szkolnego. Większość prac przy budowie boiska wykonano w czynie społecznym. Szkoła zajęła I miejsce w tej akcji na szczeblu wojewódzkim i została wysoko oceniona w skali krajowej. W 2000 roku za akcję ZRÓBMY TO SAMI  szkoła otrzymała nagrodę MEN – sprzęt sportowy za około 6,5 tysiąca złotych. Osobami, które przeprowadziły akcję i nadzorowały prace związane z  budową boiska z bieżnią i skoczni, byli: nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Stawicki oraz dyrektor Janina Hiszczyńska.

        Od roku szkolnego 2000/2001 z inicjatywy nauczycielki Doroty Szul corocznie organizowany był w gimnazjum chrzest pierwszoklasistów, czyli uroczyste przyjęcie nowych uczniów do grona gimnazjalistów. W październiku 2000 roku ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej Szkolniak, którą, jak widać już od 20 lat, systematycznie redagują uczniowie pod opieką nauczycielki języka polskiego Iwony Zelmańskiej i nauczyciela informatyki Krzysztofa Gadomskiego.

         W roku 2002 dyrektorem szkoły została  Stanisława Gadomska. W szkole przybywało uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 2004/2005 pracowało 17 nauczycieli, a do szkoły uczęszczało 184 uczniów.  W styczniu 2004 roku pedagog szkolny, Lidia Kopyczyńska (Banaś) założyła Szkolny Klub Wolontariusza NADZIEJA, który bardzo prężnie działa do dzisiaj. Wiosną 2007 roku w ramach projektu DZIAŁAJ LOKALNIE powstał Park Wypoczynkowy PRZYRODNIK.  Projektem zajęła się nauczycielka biologii Katarzyna Osiecka. Od 2012 roku w szkole działa Szkolne Radio GIT, które codziennie prezentuje muzykę  oraz krótkie audycje  przygotowywane  przez uczniów pod kierunkiem Doroty Szul.

         Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Pierwsza pracownia językowa powstała w 2010 roku i znajduje się w sali nr 13, natomiast druga powstała w 2016 roku i mieści się w sali nr 5.

         Nasi gimnazjaliści odnosili wiele sukcesów zarówno w sporcie, jak i w nauce. Podopieczni Andrzeja Stawickiego w biegach przełajowych i chodzie sportowym zajmowali czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i krajowym. Andżelika Skalmowska w chodzie na 3 km zdobyła brązowy medal (2005r.), a Patryk Szpeflik złoty medal w chodzie na 5 km na Mistrzostwach Polski (2006r.).

        Szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mieli: Joanna Zelmańska, Katarzyna Jasnoch, Paulina Wysocka i Anna Kucharska (finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego),  Julia Zelmańska (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego), Zuzanna Twardowska (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego), Edyta Zamyślewska (I miejsce) i Monika Zamyślewska (III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym),  Jakub Andrzejewski (laureat) i Wojciech Żółtański (finalista) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia TRZYMAJ FORMĘ! 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 2017 - 2018

         W roku szkolnym 2017/2018 reforma edukacji przywróciła po 18 latach 8-klasowe szkoły podstawowe.  3 września w naszej placówce rozpoczęli  naukę uczniowie klas: I, III, IV, V, VI, VII, VIII oraz  uczniowie dwóch klas gimnazjalnych. Powstał też oddział przedszkolny 5-6 latków w dostosowanej do potrzeb dziecka sali nr 4. W kolejnym roku szkolnym  utworzono następną grupę przedszkolną – 3-4 latków. Sala dla tej grupy powstała w miejscu dawnej szatni głównej. Z powodu małej liczby dzieci nie utworzono natomiast  klasy II. Uczniowie z tego rocznika nadal uczęszczają    do szkoły w Rakowcu. W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpoczęli  już tylko uczniowie szkoły podstawowej i dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych.

         Od marca 2020 roku z powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa  uczniowie rozpoczęli naukę zdalną, która trwała do końca roku szkolnego.  Mimo tych trudnych warunków nauki Wiktoria Ciborowska zdobyła tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

          Jesienią przy szkole powstał plac zabaw dla młodszych dzieci sfinansowany w większości przez Fundusz Sołecki w Liczu.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązki dyrektora szkoły pełni  Zbigniew Guzman.

 

MINIONE LATA SZKOŁY W LICZU 1945 - 2021

Wykaz kierowników/dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Liczu w latach 1945 - 2021

Imię i nazwisko dyrektora

Nazwa funkcji

Okres pełnienia funkcji

JÓZEF DERLATKA

Kierownik

1945 - 1955

STEFAN MALINOWSKI

Kierownik

1955 - 1962

WŁADYSŁAW HISZCZYŃSKI

Kierownik

1962 - 1971

GUSTAW RYLSKI

Dyrektor

1971 - 1974

BOGUSŁAW KWIATECKI

Dyrektor

1974 - 1982

MAREK WAWRYNIUK

Dyrektor

1982 - 1987

JANINA HISZCZYŃSKA

Dyrektor

1987 – 2002

STANISŁAWA GADOMSKA

Dyrektor

2002 – 2020

ZBIGNIEW GUZMAN

Dyrektor

2020 -

 

Jedna szkoła, wiele nazw

Nazwa szkoły/ pieczątka

Rok szkolny

Publiczna Szkoła Powszechna w Licznie

1948/1949

Szkoła Ogólnodostępna Stopnia Podstawowego w Liczu

1955/1956

Szkoła Podstawowa w Liczu

1962/1963

Zespół Szkół w Liczu

1999/2000

Gimnazjum w Liczu

2002/2003

Szkoła Podstawowa w Liczu

2017/2018

 

 

Dawny budynek szkoły w miejscowości Licze

 

 

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Liczu. Zdjęcie z roku 1983

 

 

 

P. Duchnowska z uczniami przed budynkiem szkoły (Starej szkoły, Licze 6). Zdjęcie z 1963 roku

 

 

 

P. Hiszczyński i piłkarki ręczne z pucharem Głosu Wybrzerza. Zdjęcie prawdopodobnie z 1969 roku

 

 

 

Uczniowie z kierownikiem Malinowskim i panią Zdzierską przed dworem. Zdjęcie z roku 1959 lub 1960

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Liczu. Nowy budynek. Lata 70-te

 

 

 

Uczniowie przed szkołą (nowy budynek, Licze 34). Rok 1975

 

 

 

Szkoła Licze 2020