NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 CZAS ZACZĄĆ!

Nowy rok szkolny przywitał nas piękną słoneczną pogodą. Pan Dyrektor Zbigniew Guzman, podczas inauguracji roku szkolnego, powitał przybyłych gości, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów. Życzył, by nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności, czasem rozwijania pasji oraz zainteresowań. Do życzeń dołączyła się również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Wesołowska. Podczas inauguracji roku szkolnego , chwilą ciszy uczciliśmy 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Pan Dyrektor poinformował nas o wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązują od 1 września 2021r. Ich celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.
Nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz życzyć Panu Dyrektorowi, wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły, owocnej współpracy, a także tego, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z podjętych działań.