GRATULACJE, DYPLOMY, NAGRODY, PODZIĘKOWANIA

We wtorek, 21 czerwca 2022r., odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie naszej szkoły odebrali dyplomy, nagrody i podziękowania.

W ten sposób podsumowano ostatnie osiągnięcia konkursowe naszych uczniów, ich zaangażowanie w działania świetlicy szkolnej, biblioteki, klubu wolontariusza i szkolnego radia.

Pan Dyrektor wręczył również, uczniom klasy 4, karty rowerowe.
CZWARTAKI - życzymy bezpiecznej jazdy!