Odbiór zaświadczeń z egzaminu osmoklasisty

Tegoroczni absolwenci otrzymali w piątek 8 lipca 2022 r. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia absolwentom wręczył dyrektor szkoły Pan Zbigniew Guzman życząc im powodzenia i dostania się do wybranych szkół.