TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”

W dniach 13 – 17. 09.2021 r. cała społeczność szkolna aktywnie podjęła szereg działań poświęconych bezpieczeństwu w szkole i poza nią. Warto podkreślić, że potrzeba bezpieczństwa jest jedną z podstawowych potrzeb oraz niezbywalnym prawem człowieka!

Celem akcji było:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa i świadomości uczniów/przedszkolaków dotyczących skutków niebezpiecznych zachowań, zabaw w szkole i poza nią, szczególnie w trakcie przerw, w drodze do/ze szkoły (pieszo, rower, autobus),
- kształtowanie bezpiecznych zachowań na terenie szkoły,
- utrwalenie przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa sanitarnego w pandemii Covid-19.

W ramach akcji w szkole zrealizowano następujące działania:

1. Każda klasa odpowiedziała na pytanie „Jak bezpiecznie i przyjemnie spędzić przerwę?”

2. Wolontariusze pełnili dyżury na korytarzach szkolnych - „Strażnicy bezpieczeństwa” ubrani w kamizelki odblaskowe oraz piktogramy mówiące o „ zakazie biegania”, “noszenia maseczek”, “zakazie używania telefonów”.

3. W trakcie przerw uczniowie byli nagradzani za wzorowe zachowanie znaczkami „Bezpieczna szkoła, to nasza szkoła”. Na koniec akcji pochwały w dzienniku za wzorowe zachowanie!

4. Klasowy tworzyły na lekcjach religii „Klasowy dekalog bezpieczeństwa”.

5. Na zajęciach plastycznych odbył się konkurs pt. „Jestem bezpieczny, gdy...”

6. W świetlicy szkolnej, w przedszkolu, w bibliotece nauczyciele oraz wybrani uczniowie z klas starszych głośno czytali książki o tematyce bezpieczeństwa.

7. W świetlicy szkolnej uczniowie uczestniczyli w zabawach i grach ruchowych związanych z bezpieczeństwem.

8. Na zajęciach wychowania fizycznego odbyły się pogadanki i praktyczne ćwiczenia na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz praktyczna jazda na torze przeszkód.

9. Na przerwach uczniowie przypominali sobie zasady udzielania I pomocy przedmedycznej a na zajęciach technicznych przepisy poruszania się pieszych na drogach.

10. Nauczycieli i wychowawców w edukacji uczniów wsparli również strażacy z OSP w Rakowcu oraz strażnik miejski.

Oj działo się, działo... Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tak ważną sprawę
dla każdego człowieka – BEZPIECZEŃSTWO!

Mamy nadzieję, że poruszana tematyka przypomniała nam to co jest ważne w życiu na co dzień
i przyniesie oczekiwane rezultaty przez cały rok szkolny a nie tylko we wrześniu.
Mnóstwo ciekawych rozmów, pytań, spostrzeżeń oraz dobra nauka i zabawa towarzyszyły wielu osobom przez caaaaaaały miniony tydzień a nawet dłużej :)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.