# SzkołaDoHymnu

W dniu 10 listopada 2021 r. Nasza Szkoła przystąpiła do udziału w akcji MEiN „Szkoła do Hymnu 2021 r.”

Cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” zostały odśpiewane podczas uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości o godzinie 11:11.