NAGRODA - BON DLA WOLONTARIUSZY

Z radością informujemy, że Kapituła konkursu pn. “Bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności w woj. pomoskim” pozytywnie rozpatrzyła wniosek naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza “Nadzieja” i przyznała Wolontariuszom bon w maksymalnej kwocie 1.000 zł.

Serdecznie gratulujemy :) W najbliższym czasie Klub zrealizuje kilka ciekawych działań edukacyjnych! Operatorem konkursu jest Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Gdańsku. Dziękujemy za docenienie i zauważenie naszej wiejskiej szkoły!

Celem konkursu jest:

  • promocja kompetencji wolontariuszy oraz umożliwienie im rozwoju pasji i zainteresowań,
  • decenienie najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy,
  • promocja wolontariatu.
  • A WIĘC WOLONTARIUSZE TO KOLEJNE WYZWANIE DLA NAS! DZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ POMAGANIA ...