Szkoła Podstawowa w Liczu

Informacja

Drodzy Rodzice

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 do szkoły powracają przedszkolaki.
W poniedziałek odbędą się również konsultacje dla klasy ósmej.
Autobus szkolny jedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Klasa I

Klasa I melduje gotowość do nadchodzących świąt. Rzeżucha i owies już są, świąteczne zajączki i kurczaczki przygotowane. Jesteśmy gotowi!
Wesołego Alleluja!

 

Świąteczna zbiórka żywności dla Seniorów

W środę - 31. 03. br. zakończyła się zbiórka żywności trwająca cały miniony tydzień w naszej szkole. Kosze zapełniały się darami “w mgnieniu oka”. Serdeczne podziękowania dla Przedszkolaków, Uczniów, Rodziców oraz Pracowników szkoły, którzy okazali wiele dobra, serca i empatii wobec starszych, samotnych osób z okolicy naszej szkoły.

Przygotowano 8 paczek żywnościowych, kartki świąteczne z życzeniami, które z pomocą Sołtysów z Licza i Ośna zostały doręczone Seniorom. Wielkie DZIĘKI :)

Jesteście wszyscy wzorowymi Wolontariuszami!

Czytaj więcej: ...

„Mały Archimedes”

Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie zostali laureatami Gminnego Konkursu Matematycznego „Mały Archimedes”.

ANTEK SIENIEK – uczeń klasy VI zdobył I miejsce w kat. klasy V-VI, natomiast KAROL BANAŚ wywalczył wyróżnienie w tej samej kategorii.

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa w Korzeniewie.

Informacja

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Przerwa świąteczna od 1 kwietnia 2021 do 6 kwietnia 2021

Realizacja działań w programie "Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni" oraz akcji edukacyjnej Światowy Dzień Wody z PAH

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Nasza szkoła po raz kolejny realizuje działania edukacyjne związane z tematyką wody,których celem jest wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej,wyrobienie u uczniów poprawnych nawyków wykorzystywania wody i wyposażenie ich w podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej,uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na rozwój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka,wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody i rozwijanie nawyku dbania o stan środowiska w domu, w szkole i w miejscu zamieszkania,promowanie ekologicznego stylu życia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym oraz zaangażowanie największej liczby osób i szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody to prawo człowieka. Nasze działania obejmowały zajęcia edukacyjne,quizy online,dyskusje,konkurs plastyczny. Sponsorem nagród było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Czytaj więcej: ...

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
454464

Ścieżka powrotu