Szkoła Podstawowa w Liczu

Akademia Czerniaka program profilaktyczny

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ( klasa 7 i klasa 8) realizowała program profilaktyczny dotyczący czerniaka , którego celem było : upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży . Podczas zajęć uczniowie nabywali umiejętności rozpoznania czerniaka oraz uczyli się regularnego samobadania skóry . Oprócz tego poznali czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka i zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu będą mogli uchronić się przed tym groźnym nowotworem. Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Może pojawić się na skórze, ale także w obrębie ust, nosa oraz gałki ocznej. Czerniak charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz możliwością tworzenia przerzutów, które są trudne w leczeniu. Tymczasem, usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3000 zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z powodu tej choroby. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat.

ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY! KL III

22 marca przeprowadzona została w naszej klasie akcja w ramach obchodów

Światowego Dnia Wody.
Akcja miała na celu pogłębianie wiedzy na temat właściwości wody, działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska wodnego, a także zagrożeń spadku jej zasobów.
Odbyła się w formie zdalnej. Uczniowie w formie prezentacji otrzymali zadania, które dotyczyły m. in. tekstu i filmu o tematyce wodnej ,sposobów na oszczędzanie wody, rozwiązania krzyżówki i wykreślanki, ułożeniu puzzli oraz dla chętnych wykonaniu pracy plastycznej na konkurs plastyczny.ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY!”

Chętni uczniowie popisowo wywiązali się z powierzonych zadań. Wykonali  piękne plakaty. Wykazali się także dobrą znajomością omawianej tematyki wykonując zadania o oszczędzaniu wody, rozwiązując krzyżówki i wykreślanki.
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI

https://www.youtube.com/watch?v=U8lnPOcYoIw

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/220815-oszcz%C4%99dzamy-wod%C4%99

Czytaj więcej: ZRÓBMY...

Skarpetkowe wyzwanie!

Uczniowie klasy drugiej, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej wzięli udział w Skarpetkowym Wyzwaniu, które odbywa się co roku 21 marca z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Tego dnia zakłada się dwie różne skarpetki, aby wyrazić różnorodność ludzi. Akcja ma na celu promowanie postawy ceniącej ludzką różnorodność, dzięki której świat jest piękny, kolorowy, ciekawy i inspirujący. Mamy więc w niej swój udział!!!

Dwie różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpetę.

Data 21 marca też jest symboliczna, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają dodatkowy chromosom numer 21. Mają ich trzy zamiast dwóch. Dlatego ta choroba genetyczna bywa też nazywana trisomią 21.Ci ludzie, choć mają coś ekstra, wcale się tym nie chełpią!

Dziękuję uczniom oraz całym rodzinom za aktywny udział w skarpetkowym wyzwaniu!

Czytaj więcej: ...

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

DZIEŃ MATEMATYKI

MISTRZYNI MATEMATYKI KL III- Nadia Święcka


Uczniowie klas III wyruszyli w matematyczną podróż do odległych i nieznanych im miejsc. Środkiem lokomocji były „matematyczne okręty”. Pokonując wyzwania, uczniowie przybywali do „matematycznych portów”: Liczydełkowa, Figurkowa, Zegarkowa, by w końcu móc odpocząć i zrelaksować się w Piłkarzykowie i Chusteczkowie. W każdym porcie kryły się zadania, które czekały na dzieci. Uczniowie brali również udział w rozgrywkach „ MISTRZA DNIA MATEMATYKI”, zabawie „Milczek” – utrwalającej tabliczkę mnożenia, w matematycznym turnieju - „Matematyka z przysłowiami”.
I tak oto uczniowie poprzez zabawę, doskonalili swoje umiejętności matematyczne, utrwalali dodawanie, odejmowanie, tabliczkę mnożenia, logiczne myślenie jak również integrowali się we wspólnym działaniu. Zadania i rywalizacja wzbudziły wiele pozytywnych emocji, które widoczne są na umieszczonych poniżej zdjęciach.

„BYĆ JAK IGNACY”

Jak zbudować poduszkowiec?

Wyzwanie zbudowania modelu tego fantastycznego pojazdu podjęli się: Wiktoria, Monika, Karol i Antek - uczniowie z koła naukowego „EduAktywacja”,  działającego w ramach projektu „Być jak Ignacy”.

Być kobietą ... - obchody Dnia Kobiet w klasie III

W naszej klasie Dzień Kobiet świętowaliśmy uroczyście. Chłopcy złożyli moc serdecznych życzeń oraz wręczyli kwiaty i upominki. Dziewczynki urządziły kącik makijażu. Na zajęciach komputerowych uczniowie wyszukiwali w Internecie informacje na temat sławnych polek tworząc kronikę. Oglądali prezentacje na temat Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na wielkie uznanie zasłużyli: Olivier, Dominik, i Grześ, którzy częstowali słodkościami wszystkie Panie naszej szkoły.

Czytaj więcej: Być...

„BYĆ JAK IGNACY”

Jak będzie wyglądał samochód przyszłości? Czym będzie napędzany? Jak będą podróżować  ludzie za kilkadziesiąt lat?

Na takie pytania szukali odpowiedzi uczniowie ze szkolnego naukowego koła „EduAktywacja”, działającego w ramach projektu „Być jak Ignacy”.

W ramach zajęć powstały też modele samochodów przyszłości.

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
454464

Ścieżka powrotu